متون و اسناد حول موضوع مباهله

پوستر مباهله

اندازه‌ی پرونده:
908.89 kB
تاریخ:
04 اسفند 1392
دریافت‌ها:
535 بار

اگر در پی آنید که در سالروز واقعه ی مباهله، اطرافیانتان را با خواندن پوستر با مباهله آشنا کنید،

این فایل نمونه ای از آن است.