اولین روز کار سایت مباهله

چاپ

سلام

اولین روز برپایی سایت مباهله، مصادف شده با سالگرد روز مبارک و پر ارزش واقعه ی غدیر خم

عید غدیر خم بر شما مبارک

خدایا تو را سپاس می گوییم که لطف کردی و ما را در تقدیری به دنیا آوردی که تشیع را برگزینیم و پیروی از علی را انتخاب کنیم، چنان که خودت دستور داده ای.