سخنرانی موضوع مباهله

سخنرانی حجة الاسلام آقاي مصطفي اسكندري

اندازه‌ی پرونده:
11.85 MB
تاریخ:
17 مهر 1394
دریافت‌ها:
1632 بار

سخنرانی حجة الاسلام آقاي مصطفي اسكندري در مورد موضوع مباهله

مدت: ۴۱:۳۵