مجموعه صوت و شنیدنی حول موضوع مباهله

قصه ام شهر را به هم ریخته

اندازه‌ی پرونده:
9.45 MB
تاریخ:
27 تیر 1393
دریافت‌ها:
3845 بار

قصه ام شهر را به هم ریخته

برنامه، روایت داستان مباهله به صورت خلاصه است که بخش‌هایی از آن در غالب رادیو نمایش پخش شده و بخش‌های دیگر به وسیله ی 2 راوی، روی سکوی اجرا به صورت زنده پی گرفته می‌شود.