صحبت‌های دکتر رفعتی در مورد مباهله

صحبت‌های دکتر رفعتی نائینی حول موضوع مباهله

اندازه‌ی پرونده:
9.50 MB
تاریخ:
27 تیر 1393
دریافت‌ها:
989 بار

صحبت‌های دکتر رفعتی نائینی حول موضوع مباهله

برنامه شمس الضحی شبکه ولایت