صحبت‌های دکتر رفعتی در مورد مباهله

مخالفان آیه مباهله

اندازه‌ی پرونده:
7.48 MB
تاریخ:
27 تیر 1393
دریافت‌ها:
936 بار

مخالفان آیه مباهله

حجت السلام دکتر رفعتی نائینی

برنامه شمس الضحی شبکه ولایت