جشن مباهله سال ۹۶

سخنرانی دکتر دولتی، شب دوم

اندازه‌ی پرونده:
136.46 MB
تاریخ:
10 آذر 1396
دریافت‌ها:
1538 بار

سخنرانی دکتر دولتی، جشن مباهله سال ۹۶، روز دوم