جشن مباهله سال ۹۶

دکلمه

اندازه‌ی پرونده:
37.58 MB
تاریخ:
12 آذر 1396
دریافت‌ها:
1347 بار

دکلمه در مدح حضرت امیر المؤمنین علیه السلام