فیلم مباهله

روز مباهله از دیدگاه قرآن

اندازه‌ی پرونده:
198.59 MB
تاریخ:
30 خرداد 1394
دریافت‌ها:
7108 بار

شبکه جام جم1

برنامه  روشنا، "روز مباهله از دیدگاه قرآن"

کارشناس: آقای دکتر سید محسن میر باقری

27 مهر 1393 ۱۴:٠۱

55 دقیقه