مقاله در موضوع مباهله

فاطمه علیها السلام تجلی تمام زنان مقدس قرآنی (بر اساس آیه مباهله)

اندازه‌ی پرونده:
299.78 kB
تاریخ:
03 شهریور 1393
دریافت‌ها:
1233 بار

بررسی نقش حضرت زهرا (علیها السلام) در واقعه‌ی مباهله