مقاله در موضوع مباهله

فضایل غیر قابل انکار اما کتمان شده

اندازه‌ی پرونده:
1.57 MB
تاریخ:
03 شهریور 1393
دریافت‌ها:
1243 بار

در این نوشتار کوشیده‌ایم به یکی از مناقب کتمان شده‌ی آل البیت، یعنی «واقعه‌ی مباهله» بپردازیم، رخدادی که مهم و غیر قابل تردید است.

لطف الله اشراقی