مقاله در موضوع مباهله

اهل بیت علیهم السلام و اسباب نزول

اندازه‌ی پرونده:
42.31 kB
تاریخ:
07 شهریور 1393
دریافت‌ها:
1187 بار

اهل بیت (علیهم السلام) از جمله محورهای عمده و نظرگاه‌های بارزند در احادیث اسباب نزول و جایگاه ایشان به عنوان مهم‌ترین محورهای مطرح در اسباب نزول، شایان نگاه و تامّل و تعمّقی ویژه است. گذشته از این که اهل بیت (علیهم السلام) در متن آیات قرآن، به صراحت، مخاطب خداوند قرار گرفته‌اند و به نصّ آیات تطهیر به افتخار طهارت و پاکیزگی نایل آمده‌اند و نیز در احادیث نبوی بارها مورد تکریم و تجلیل بوده و امّت به رعایت حقوق ایشان توصیه و تشویق شده‌اند.

ادامه مطلب در مورد جایگاه اهل بیت و ارتباط آن با مباهله را در فایل مورد نظر پی بگیرید.