نمایشنامه مباهله

نمایشنامه رادیویی «قصه ام شهر را بهم ریخته»

اندازه‌ی پرونده:
168.55 kB
تاریخ:
27 بهمن 1392
دریافت‌ها:
1448 بار

برنامه، روایت داستان مباهله به صورت خلاصه است که بخش هایی از آن در غالب رادیو نمایش پخش شده و بخش های دیگر به وسیله ی دو راوی، روی سکوی اجرا به صورت زنده پی گرفته می‌شود.