نمایشنامه مباهله

شخصیت‌های داستان مباهله

اندازه‌ی پرونده:
29.49 kB
تاریخ:
04 اسفند 1392
دریافت‌ها:
1519 بار

برای شروع یک فیلم نامه یا نمایش نامه حول موضوع مباهله، بهتر است ابتدا با شخصیت‌هایی که این داستان را ساخته اند بیشتر آشنا شویم.

در این فایل اسامی و نقل افراد مسیحی داستان مباهله آمده است.