نمایشنامه مباهله

طرح فیلمنامه مباهله

اندازه‌ی پرونده:
269.21 kB
تاریخ:
12 دی 1392
دریافت‌ها:
1513 بار

به تصویر کشیدن واقعه‌ی مباهله، نیاز به دانستن شرح داستان مباهله دارد.

در این متن ۱۱ صفحه‌ای، طرحی از فیلمنامه مباهله ارائه شده است.