نمایشنامه مباهله

روال فیلمنامه

اندازه‌ی پرونده:
39.14 kB
تاریخ:
17 مهر 1393
دریافت‌ها:
1372 بار
Features

به نام خدا

طرح فیلمنامه : مباهله

نوشته ی : مهدی بهرامی راد – 09386722122 – mahdi313.film@yahoo.com

محقق : محمد رضا انصاری

 ابتدا سوره 61 آل عمران یعنی آیه مباهله و معنی اش را می بینیم و می شنویم.

سرزمین سرسبز و خرم نجران را می بینیم که کشاورزان در حال کار هستند و کاروان های تجاری در حال عبور و مرور . منذر که پیرمردی عرب و مسن است در حال درو کردن گندم است . پسر بچه ای از کنار زمین های کشاورزی می گذرد و غذای منذر را می آورد . منذر راوی داستان ماست اطلاعاتی در مورد نجران بازگو می کند و در این حین نماهای وسیع تری از آن منطقه نمایان می شود . منذر در حال خوردن غذا است که نوه اش از منذر می خواهد برایش واقعه مهمی که می گویند خیلی برای مردم نجران مهم و تاثیر گذار بوده را برایش تعریف کند.