کتاب‌های مرتبط با موضوع مباهله

زندگی نامه‌ی آیت الله حجتی

اندازه‌ی پرونده:
240.55 kB
تاریخ:
12 دی 1392
دریافت‌ها:
1045 بار

زندگی نامه‌ی آیة الله حجتی. شامل ۱۷ صفحه در شرح حال ایشان.

ایشان در مبارزه با بهائیت، آنها را دعوت به مباهله می کردند.