متون و اسناد حول موضوع مباهله

خلاصه ای از کتاب «...و سرانجام صلیب می‌شکند»

اندازه‌ی پرونده:
1.13 MB
تاریخ:
11 دی 1392
دریافت‌ها:
1310 بار

فهرست مندرجات

اشاره     2

ناقوس خطر         3

مسیحیّت منحرف  6

پیامهای پیامبرانه   8

شعار جنگ         11

دانشمند خردمند     12

جدال صومعه با کلیسا         19

احمد و فارقليطا     ۲۹

جدال انديشه‏ها      55

نماد تمامى اسلام   62

پیماننامه ی صلح   65

ماندگاری مباهله    69

مباهات علی ع به مباهله      73

مباهات حسن و حسین ع به مباهله     75

و سرانجام، صلیب، خواهد شکست    77

۱.     نابودی مظاهر مسیحیت منحرف و جهان گیر شدن دین حنیف ابراهیمی       77

۲.     پیروی مسیح از مهدی ع و نصرت حضرت قائم            78

۳.     کشته شدن دجال به فرمان مهدی و به دست مسیح           79

و سرانجام، خروج نجرانیان برای یاری مهدی علیه السلام           81

خاتمه     82