متون و اسناد حول موضوع مباهله

متن مجری گری برنامه مباهله

اندازه‌ی پرونده:
58.46 kB
تاریخ:
09 خرداد 1393
دریافت‌ها:
1277 بار

خصوصیات یک مجری خوب، خوشامد، دکلمه در باره‌ی واقعه مباهله و شعر برای مجری گری برنامه مباهله در قالب ۵ فایل word.