متون و اسناد حول موضوع مباهله

شخصیت شناسی

اندازه‌ی پرونده:
446.45 kB
تاریخ:
17 مهر 1393
دریافت‌ها:
1186 بار

شش عکس که نشان دهنده شخصیت های مسیحیان در جریان مباهله است

مناسب برای ارائه مطلب