جمله ۱۸

روزي مأمون از امام رضا (ع) پرسيد: بالاترين فضيلت اميرالمؤمنين (ع) در قرآن كدام آيه است؟

امام رضا (ع) در پاسخ فرمودند آيه‌ي مباهله، زيرا در آن آيه اميرالمؤمنين (ع) نفس رسول خدا (ص) خوانده شده است.