51- عيسى همانند آدم!

چاپ

مسيحيان در مناظره با پيامبر صلى الله عليه و آله گفتند: همانند عيسى را به ما نشان ده كه بدون شوهر از مادرش به دنيا آمده باشد و بدون پدر باشد. در آنچه خدا خلق كرده بنده اى براى ما نام ببر كه مثل او باشد چرا كه تا به حال نديده اى و نشنيده اى. آيا روح بدون بدن مى شود؟
پيامبر صلى الله عليه و آله سخن آنان را با نمونه غير قابل انكار خلقت الهى يعنى حضرت آدم عليه السلام رد كرد و فرمود:
آدم عليه السلام از نظر خلقت عجيب تر از اوست. او از پدر و مادرى به دنيا نيامده است.
در قدرت پروردگار عزوجل هيچ خلق كردنى آسان تر يا مشكل تر از ديگرى نيست. امر خداوند اينگونه است كه اگر چيزى را اراده نمود به آن بگويد «باش» و آن موجود خلق شود.
آنگاه از مسيحيان سؤال نمود: درباره آدم عليه السلام چه مى گوييد؟ آيا بنده مخلوقى نبود كه مى خورد و مى آشاميد و ازدواج مى كرد؟
آنان گفتند: آرى.
فرمود: پدر او كه بود؟
مسيحيان ديگر پاسخى براى سؤال حضرت نداشتند جز آنكه بگويند: او هم مانند حضرت عيسى عليه السلام پدر نداشت بلكه مادر هم نداشت! ولى ساكت ماندند و براى اينكه به مخلوق بودن حضرت عيسى عليه السلام اقرار نكنند و همچنان او را پسر خدا بدانند گفتند: «بخدا قسم آنچه تو مى گويى براى ما ناشناخته است»!
با اين سخن مسيحيان، پيامبر صلى الله عليه و آله آيه 59 سوره آل عمران را كه خلقت حضرت آدم عليه السلام و حضرت عيسى عليه السلام از خاك را بيان مى كرد بر آنان تلاوت نمود:
«اِنَّ مَثَلَ عيسى عِنْدَ اللّه  كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»: «مثل عيسى نزد خداوند مانند آدم است كه او را از خاك خلق كرد و به او گفت: باش، و او هم به وجود آمد».