55- اتمام حجت با مباهله

چاپ

ماجرايى كه از نامه پيامبر صلى الله عليه و آله به نجرانيان آغاز شد، مراحل حساس و سرنوشت ساز خود را طى كرد. در مرحله اول اوصاف پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيتش عليهم السلام از روى متون كتب آسمانى در برابر مردم نجران قرائت شد.
در مرحله بعد نمايندگانى به مدينه آمدند، و اقرار كردند كه تمام اوصاف حضرت با آنچه در كتب انبيا آمده تطبيق كامل دارد.
در مرحله سوم ريشه هاى انحراف در دين مسيحيت مطرح و ابطال گرديد.
در چهارمين مرحله مباهله به ميان آمد و در مرحله پنجم براى اولين بار در تاريخ اسلام حكم جزيه بنيان گذارى شد.
در مجموع اين مراحل حجت الهى بر مردم كامل شد و خداوند پشتيبانى خود از پيامبرش را به همه نشان داد، و بر همگان معلوم ساخت كه محمد و آل محمد عليهم السلام عصاره وجودند كه همه موجودات را به بركت آنان خلق فرموده و انبيا وعده آمدن آنان را داده اند، و اكنون آن انوار الهى قدم به اين جهان گذارده اند، و همه انبيا و اوصيا در انتظار قائم آل محمد حضرت مهدى صاحب الزمان عجل اللّه  فرجه وعده ظهور آن حضرت را به پيروان خويش داده اند.