59- آثار باستانى!

چاپ

در منطقه نجران بين دو روستاى «القابل» و «رجله» در منطقه «دلهام» كه كوه «رِيْر» از سمت جنوب بر آن مشرف است، آثار زيادى از قلعه اخدود، كليسا و سنگ نبشته هاى باستانى يافت شده كه تا كنون خواندن سنگ نبشته ها ميسر نشده است.
همچنين در 40 كيلومترى شمال شهر «اخدود» در سمت جنوبى وادى نجران، آثار باقيمانده كعبه نجران در دامنه كوه صخره اى «تصلال» قرار دارد.
در گذشته، آثار باستانى بيش از امروز بود ولى با  كند و كاو اشخاص سودجو اين منطقه تخريب شده است. از خرابه هاى قلعه اخدود مجسمه هاى طلايى كوچكى نيز يافت شده است.
آثار كعبه نجران و اصحاب اخدود در روز پنجم شعبان 1400 قمرى مورد بازديد عاتق بن غيث بلادى جغرافيدان حجازى قرار گرفته است. او طى يك سفر اكتشافى، در نجران به جستجوى اين آثار پرداخته، و شرح سفر خود را در كتابى به نام «بين مكة و حضرموت» نگاشته است.