62- سه شنبه!

چاپ

در روز موعود مباهله، پس از نماز صبح پيامبر صلى الله عليه و آله از محراب برخاست و بر در خانه اميرالمؤمنين عليه السلام آمد كه به مسجد باز مى شد. سپس در آنجا توقف نمود تا هنگامى كه آفتاب طلوع كرد.
با طلوع آفتابِ روزِ سه شنبه 24 ذى الحجة سال نهم هجرى مطابق با سال 631 ميلادى، پيامبر صلى الله عليه و آله به سوى محل مباهله حركت كرد در حالى كه اميرالمؤمنين عليه السلام در سمت راست حضرت قرار داشت و دست او در دست پيامبر صلى الله عليه و آله بود. امام حسن و امام حسين عليهماالسلام نيز در سمت چپ پيامبر صلى الله عليه و آله قرار داشتند و حضرت زهرا عليهاالسلام پشت سر پيامبر صلى الله عليه و آله بود.
آن روزها پيامبر صلى الله عليه و آله 61 سال و اميرالمؤمنين عليه السلام 31 سال و حضرت زهرا عليهاالسلام 16 سال و امام حسن عليه السلام 7 سال و امام حسين عليه السلام 6 سال داشتند.
بر دوش اهل بيت عليهم السلام حلّه هايى بود، و بر دوش پيامبر صلى الله عليه و آله عباى نازكى بافته از موى مشكى بود. پيامبر صلى الله عليه و آله در حال حركت به دختر و داماد و نوه هاى خود
فرمود: «هنگامى كه من دعا كردم شما آمين بگوييد».