• آیه مباهله
  • آیه مباهله

شیوه های ارتباط و تبلیغ در قرآن در برخورد با عموم مردم و مخالفان

نويسنده : صنایع، محمد
استاد راهنما : احمد بهشتی
مقطع : کارشناسی ارشد
استاد مشاور : عبدالحسین معزی، محمد تقی رهبر
رشته : الهیات، معارف اسلامی وارشاد
استاد ناظر :
دانشگاه : امام صادق (ع)

هدف از این پژوهش بررسی شیوه های تبلیغ درقرآن دربرخورد با عموم مردم و مخالفان است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول که اختصاص به مقدمه دارد، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی تبلیغ و ارتباط را بیان می کند، سپس گونه های مختلف ارتباط و تبلیغ و به دنبال آن ضرورت و خط مشی و شیوه های تبلیغ مورد بحث قرار می گیرد. فصل دوم به ارکان تبلیغ می پردازد که عبارتند از منبع پیام یا فرستنده، پیام، کانال ارتباطی و مخاطب. دراین فصل ابتدا به مهمترین ویژگیهای مبلغ نظیر ایمان، عدالت، علم و آگاهی، سعه صدر، تواضع و فروتنی، توکل، مردمی بودن و ... اشاره می شود. سپس رکن دوم یعنی پیام از دو بعد محتوی، مهمترین کانالها و رسانه های ارتباطی و ویژگیهای هرکدام از آنها بیان می شود. ونهایتا" چهارمین رکن ارتباط یعنی مخاطب مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. درفصل سوم شیوه های تبلیغ دربرخورد با عموم مردم بیان می شود که عبارتند از: فرض مخالف یا نفی و اثبات، الگو سازی، استمداد از تاریخ و تجربه، مقایسه، آمادگی فرد و جامعه یاروش گام به گام، استفاده از وجدان و عواطف مردمی، ترغیب و ترهیب و ... فصل چهارم، پیوه های برخورد با مخالفان رادر دو بخش، برخورد با کفارر و منافقین و برخورد با اهل کتاب مورد مطالعه قرار می دهد. شیوه های برخورد با کفار و منافقین عبارتند از : برخورد نرم و ملایم، برخورد سخت و شدت عمل، تحقیر مستکبران و بالاخره استهزاء درمقابل استهزاء یا مقابله به مثل. در بخش دوم فصل پایانی به مهمترین روشهای برخورد با اهل کتاب اشاره می شود که از آن جمله می توان از روشهایی چون استدلال و برخورد منطقی، جدال احسن، دعوت به اتحاد، بازگذاشتن دریچه رحمت و نهایتا" تهدید یا دعوت به مباهله نام برد.

 

مرجع: https://hawzah.net/fa/Seminar/View/68222

 

logo-samandehi تارنمای اختصاصی موضوع مباهله
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت مباهله
تمامی حقوق برای مؤلفین و دست اندرکاران محفوظ است.
استفاده از محتوای تارنما، با ذکر منبع بلامانع است.